:: بایگانی بخش توان یابان شاغل موفق : ::
:: مجید انتظاری روزنامه نگاری است که درخبرگزاری ایسنا مشغول به کار است - ۱۳۹۴/۱۲/۷ -
:: محسن بهمن آبادی یک هنرمند معرق کار - ۱۳۹۴/۱۱/۲۸ -
:: بانوی نابینایی که قالی می‌بافد و زعفران درو می‌کند - ۱۳۹۴/۸/۲۹ -
:: معلولی که کارآفرین برتر استان کرمانشاه شد - ۱۳۹۴/۸/۱۰ -
:: معلول موفق و مزرعه تولید عسل - ۱۳۹۳/۴/۲۴ -
:: "جلال" راه نمی‌رود اما موتور می‌سازد - ۱۳۹۳/۴/۱۸ -
:: کارآفرین کوتاه قامت بلند همت - ۱۳۹۳/۲/۱۷ -