تماس با ما
تماس با ما
 

آدرس دفتر کارآفرینی اجتماعی مجتمع آموزشی نیکوکاری رعد: تهران - شهرک غرب - فاز دو - هرمزان - پیروزان جنوبی - شماره ۷۴

 

تلفن:۸۸۰۸۲۲۶۶

 

تلفن مستقیم: 88371099 

 

فکس: ۸۸۰۷۶۳۲۶

 

کد پستی: ۱۴۶۶۶۴۳۳۷۱

 

صندوق پستی:  14665/144

 

ایمیل: karafarini@raad-charity.org

 

 

 

 کروکی آدرس رعد مرکز

 

 AWT IMAGE

 

logo2
شماره انداز اشتغال
32