کارآموزی
اطلاعات کارآموزی

کارفرمایان گرامی

در حال حاضر یکی از موانع اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاهی نداشتن تجربه و سابقه کاری مفید در حوزۀ تخصصی ایشان می باشد و این مساله برای افراد دارای معلولیت بیش از افرادی که معلولیت ندارند به چشم می خورد. این در حالی است که بسیاری از این افراد در طی سال های دانشگاه همپای افراد بدون معلولیت تحصیل می کنند اما بعضا با توجه به محدودیت هایی که به لحاظ جسمی دارند و یا به علت ناآگاهی برخی از کارفرمایان از بهره بردن از آموخته های نظری خود و مشارکت در جامعه محروم می مانند. 

دوره کارآموزی به عنوان یک راهکار به شمار می رود که می تواند فرصتی مناسب را برای فارغ التحصیلان رشته های دانشگاهی و نیز کارفرمایان فراهم کند تا از یک طرف افراد دارای معلولیت بتوانند آموخته های نظری خود را با آنچه در محیط کاری واقعی مورد نیاز است تطبیق دهند و چنین محیطی را تجربه کنند و از سوی دیگر این امکان برای کارفرما ایجاد می شود که در صورت شناخت مثبت از فرد همکاریش را با او ادامه دهد.

از کارفرمایان گرامی که می توانند این فرصت را در اختیار فارغ التحصیلان دارای معلولیت قرار دهند خواهشمند است فرم موقعیت شغلی جهت کارآموزی را تکمیل فرموده و به ایمیل karafarini@raad-charity.com ارسال نمایند تا در اسرع وقت افراد مناسب معرفی شوند. قطعا پذیرش از طریق مصاحبۀ حضوری از حقوق کارفرمایان گرامی به شمار می رود.

با تشکر و احترام

دفتر کارآفرینی اجتماعی رعد

فرم کارفرمای متقاضی نیروی کارآموزی


logo2
شماره انداز اشتغال
32