تست ویژگی شخصیتی
آزمون شخصیت مایرز

AWT IMAGE

آزمون شخصیت مایرز- بریگز (Myers-Briggs Type Indicator) یا همان MBTI یکی از پرسشنامه‌های روان‌سنجی است. این پرسشنامه 16 تیپ شخصیتی را در نظر دارد که با پاسخ به سؤالات آن تیپ شخص تعیین خواهد گشت.

 


logo2
شماره انداز اشتغال
32