رویدادها
جشنواره، ایده، ما و عمل

AWT IMAGEتحقق ایده های خلاقانه کسب و کار در حوزه معلولیت
مکان: مجتمع آموزشی نیکوکاری رعد


تست رویداد

 


کارگاه توانمند سازی جوانان

AWT IMAGE

 ثبت نام در کارگاه توانمند سازی جوانان


logo2
شماره انداز اشتغال
32