اشتغال و کارآفرینیموضوعات مهمی که منجر به عدم دستیابی به شغل مناسب می‌گردد

عدم دستیابی به شغل مناسب
موضوعات مهمی که منجر به عدم دستیابی به شغل مناسب می‌گردد:

AWT IMAGE

– ندانستن شغل موردعلاقه خود، با توجه روحیات و شخصیت فرد.
– نداشتن برنامه‌ریزی دقیق جهت استخدام.
– ساختار و نگارش نامناسب روزمه.
– ارتباط اولیه نامناسب با کارفرما، ارتباط اولیه معمولاً از طریق ارسال روزمه از طریق ایمیل صورت می‌گیرد که عموماً ایمیل‌های ارسالی فاقد سابجکت، و متن مناسب می‌باشد.
– عدم کسب اطلاعات دقیق در خصوص کارفرما قبل از مراجعه جهت مصاحبه، قبل از ملاقات حضوری سازمان ومصاحبه حداقل سایت کارفرما بررسی گردد.
– آماده نبودن کارجو برای مصاحبه حضوری با توجه شغل درخواست شده.
– پیگیر نبودن کارجو در خصوص نتیجه مصاحبه و تحلیل نقاط قوت و ضعف خود در هر مصاحبه.

بسیاری از فارغ التحصیلان دانشگاهی به دنبال استخدام درزمینه مرتبط با رشته تحصیلی خود می‌باشند درصورتی‌که می‌توانند با خلاقیت و نواوری گروهی خودشان کسب‌وکاری را راه‌اندازی نمایند.

جهت راه‌اندازی کسب‌وکار نیاز به نیاز به اطلاعات در خصوص نحوه راه‌اندازی کسب کار می‌باشد که بدین منظورطی نمودن دوره‌های کارآفرینی یا منابع اطلاعاتی مرتبط با کارآفرینی بسیار مفید می‌باشد.

logo2
شماره انداز اشتغال
32