اعضاءمعرفی اعضاء دفتر کارآفرینی

AWT IMAGE   

نام و نام خانوادگی : فاطمه سادات غفوریان

   سمت : مدیر دفتر کارآفرینی اجتماعی رعد

   ایمیل : f.ghafourian@raad-charity.org

   شماره تماس:88371099‌                                                                                                         

AWT IMAGE

 

نام و نام خانوادگی : لیلا داداشیان

   سمت : مسئول خوداشتغالی و ارتباط با صنعت

   ایمیل : leila.dadashian@gmail.com

   شماره تماس:88371099‌                                                                                                           

AWT IMAGE

 

نام و نام خانوادگی : زینب رستگار مقدم

 سمت : مسئول کاریابی

 ایمیل :z.rastegar@raad-charity.org

   شماره تماس:88371099                                                                                       

 

AWT IMAGE

 

نام و نام خانوادگی : سیما کاویانی

   سمت : کارشناس پشتیبانی

   ایمیل : kaviani8892@gmail.com

   شماره تماس:  88371099‌                                                                                                     

AWT IMAGE

 

نام و نام خانوادگی :زهرا خان اف

   سمت : کارشناس وب

   ایمیل : web@raad-charity.org

   شماره تماس:22610685                                                                                         

AWT IMAGE

 

نام و نام خانوادگی :احمدرضا برقبانی

   سمت : داوطلب ارتباط با صنعت

   ایمیل : b_ahmadreza@yahoo.com

   شماره تماس:88371099‌                                                                                                            

AWT IMAGE

 

نام و نام خانوادگی : نگین موسوی پورمهرام

   سمت : مسئول دفتر

   ایمیل : event@raad-charity.org

   شماره تماس:88082266 داخلی111                                                                           

logo2
شماره انداز اشتغال
32