کارگروه هاکارگروه کاریابی

AWT IMAGE

 

کارگروه کاریابی

دفتر کارآفرینی اجتماعی رعد، اولین اقدام عملیاتی خود را جهت نیل به هدف مجتمع رعد ( آموزش منجر به اشتغال) با برقراری رابطه میان کارفرمایان و توانیابان جویای کار انجام داده است. در این راستا بانک اطلاعاتی رزومه های توان یابان جویای کار بصورت آنلاین تشکیل شده است. هر هفته تعدادی از افرادی که در بانک اطلاعاتی ثبت نام می نمایند مورد ارزیابی تخصصی قرار می گیرند. با مراجعه کارفرمایان خیّر به دفتر جهت به کارگیری توان یابان، این کارگروه اقدام به معرفی افرادی که دارای مهارتها و تخصص لازم و همچنین شرایط جسمی موقعیت شغلی پیشنهاد شده باشند می نماید.

logo2
شماره انداز اشتغال
32