اخبارمیزگرد علمی «نقش اسناد بالا دستی، قانون گذاران و دولت در کارآفرینی اجتماعی»

میزگرد علمی «نقش اسناد بالا دستی، قانون گذاران و دولت در کارآفرینی اجتماعی»  روز چهارشنبه سی ام مهرماه در مجمتع آموزشی نیکوکاری «رعد» برگزار می شود.
در این میزگرد فاطمه آلیا رییس فراکسیون حقوق معلولان مجلس شورای اسلامی و دکتر علی صابری عضو شورای شهر تهران و همچنین دکتر همایون هاشمی رییس سازمان بهزیستی کشور، دکتر محمد کمالی، رییس مرکز تحقیقات توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی ایران و دکتر ناصر عبادتی، مشاور شورای شهر تهران حضور خواهند داشت.
این نشست علمی در ادامه «اولین کنفرانس ملی کارآفرینی در حوزه معلولیت» و در چارچوب اهداف این کنفرانس برگزار می شود.
«مهدیه نجفی زاده» دبیر کنفرانس کارآفرینی در حوزه معلولیت با اعلام این خبر افزود: هدف از برگزاری این میزگرد علمی در همایش روز چهارشنبه، ترویج کارآفرینی افراد دارای معلولیت و همچنین آسیب شناسی این حوزه است.
نجفی زاده ادامه داد: کنفرانس ملی کارآفرینی در حوزه معلولیت با همکاری مجمتع آموزشی رعد و دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران برگزار می شود. ترویج «ارزش آفرینی اجتماعی» در جامعه و همچنین نهادهای دولتی اصلی ترین هدف برگزارکنندگان این همایش است و نشست علمی «نقش اسناد بالا دستی، قانون گذاران و دولت در کارآفرینی اجتماعی»  نیز در همین چارچوب برگزار خواهد شد.
logo2
شماره انداز اشتغال
32