ایجاد موقعیت شغلی فرم کارفرمای متقاضی نیروی کار

ایجاد موقعیت شغلی برای توان یابان

 

کارفرمای گرامی

به تعهد شما نسبت به مسئولیت های اجتماعی افتخار می کنیم. امیدواریم انتخاب شایستۀ توان یابان با کفایت برای موقعیت های شغلی کسب و کار شما، تبدیل به موفقیتی روزافزون برای شما و ایشان شود.

دفتر کارآفرینی اجتماعی رعد، اقدام به گردآوری رزومه های توان یابان شامل اطلاعات شخصی، تحصیلی، مهارتی و شغلی نموده و بر اساس درخواست شما، افرادی را با ویژگی های جسمی- تخصصی مناسب، طبق فرآیند زیر به شما معرفی می نماید.

AWT IMAGE

ما تلاش می کنیم با نیازسنجی و برگزاری دوره هایی در جهت تقویت مهارتهای مرتبط با کسب و کار از یک طرف و ارتباط مستمر با کارجویان گرامی از طرف دیگر، ایشان را برای موفقیت هر چه بیشتر در موقعیت های شغلی آماده کنیم.

قطعا پذیرش از طریق مصاحبۀ حضوری و تعیین دوره آزمایشی برای پذیرفته شدگان در مصاحبه، از حقوق تمامی کارفرمایان گرامی به شمار می رود.

خواهشمند است فرم موقعیت شغلی را تکمیل فرمایید و به ایمیل karafarini@raad-charity.com ارسال نمایید تا در اسرع وقت مناسب ترین افراد به شما معرفی شوند.

با تشکر و احترام

دفتر کارآفرینی اجتماعی رعد

جهت دانلود فرم کلیک فرمایید

logo2
شماره انداز اشتغال
32