تست ویژگی شخصیتیآزمون شخصیت مایرز

آزمون شخصیت مایرز

آزمون شخصیت مایرز- بریگز (Myers-Briggs Type Indicator) یا همان MBTI یکی از پرسشنامه‌های روان‌سنجی است. این پرسشنامه 16 تیپ شخصیتی را در نظر دارد که با پاسخ به سؤالات آن تیپ شخص تعیین خواهد گشت.

هر تیپ شخصیتی دارای نقاط قوت و ضعفی است که با شناخت آن‌ها شخص می‌تواند در راستای بهبود خود گام بردارد. ضمن اینکه از این آزمون برای شناخت بهتر نیروی کار استفاده می‌شود  تا شخص به تناسب تیپ شخصیتی خود در یک جایگاه شغلی قرار بگیرد.

شما می‌توانید از طریق پیوند www.iranzehn.com به این آزمون دسترسی پیدا کنید.

logo2
شماره انداز اشتغال
32