اخبار دفتر کارآفرینیگزارش نمایشگاه شغل توانیابان مجتمع آموزشی نیکوکاری رعد در سال 1392
 

گزارش نمایشگاه شغل توانیابان مجتمع آموزشی نیکو کاری رعد در سال 1392

 

نمایشگاه شغل توانیابان در تاریخ سه شنبه 92/12/20 در مجتمع آموزشی نیکوکاری رعد برگزار گردید. در این برنامه که با هدف آشنایی و ارتباط بیشتر کارآفرینان و توانیابان و شناخت بهتر این دو گروه از نیازهای یکدیگر برگزار شد حدود 80 نفر از توانیابان و 10 نفر از کارآفرینان فعال در حوزه های مختلف حضور داشتند.

AWT IMAGE

 

برای این نمایشگاه دو بخش مختلف در نظر گرفته شده بود. در بخش اول جناب آقای سخنوران در رابطه با انگیزش و اعتماد به نفس برای توانیابان صحبت هایی را ایراد کردند. در بخش دوم کارآفرینان هر یک به معرفی کسب و کار و بیان نظرات و انتظاراتشان از نیروی کار پرداختند. بعد از آن کارآفرینان و توانیابان به گفتگو با یکدیگر پرداختند و برای موقعیت های شغلی پیشنهادی اقدام به ارائه درخواست نمودند.

 

ضمن این برنامه در بخش جنبی نمایشگاه که با حضور معاون محترم صندوق مهررضا، نماینده مجتمع آموزشی و نیکوکاری رعد، کارآفرینان اجتماعی و اعضاء دفتر کارآفرینی اجتماعی صورت پذیرفت، حاضرین به معرفی طرح های کارآفرینی اجتماعی خود، پیشنهادها و مشکلات پیش رو پرداختند و معاون محترم صندوق مهر رضا نیز درباره نحوه حمایت از کارآفرینان اجتماعی مطالبی را بیان کردند.

 

در پایان کارآفرینان و اعضای دفتر کارآفرینی اجتماعی اقدام به بحث، بررسی و جمع بندی پیرامون نمایشگاه و مسائل مطرح شده کردند.

 
logo2
شماره انداز اشتغال
32