اهداف و ماموریت هااهداف و ماموریتهای دفتر کارآفرینی اجتماعی
     

 هدف اصلی دفتر کارآفرینی اجتماعی حمایت از کارآفرینان اجتماعی می باشد.

ماموریت نخست دفتر، ترویج کارآفرینی اجتماعی است. در این راستا فعالیت هایی چون به اشتراک گذاری و معرفی تجربیات موفق، ارائه برنامه های ترویجی – آموزشی در رسانه ها، اجرای طرح های پژوهشی، برگزاری کنفرانس ها و سمینارها، اصلاح نحوه آموزش به توان یابان و ارائه آموزش های مرتبط با کارآفرینی می تواند مثمر ثمر باشد.

  1. برگزاری نخستین کنفرانس ملی کارآفرینی اجتماعی در حوزه معلولیت : دفتر کارآفرینی اجتماعی بر این شد که جهت ترویج کارآفرینی اجتماعی با همکاری دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران این کنفرانس را در تاریخ 93/7/30 برگزار نماید. تا از این طریق هم پژوهشگران را به فعالیت در حوزه کارآفرینی اجتماعی توانیابان سوق دهد و از سوی دیگر تجربیات کارآفرینان اجتماعی را در اختیار مشتاقان به فعالیت در این حوزه قرار دهد. اطلاعات دقیق تر این کنفرانس در سایت www.seconf.ir قابل دسترس است.

  2. طراحی سایت دفتر کارآفرینی اجتماعی : این سایت به آدرس www.social-ent.ir  حاوی مطالب خواندنی، تجارب و اخبار در حوزه کارآفرینی اجتماعی است. امکان تکمیل فرم اشتغال نیز در این سایت امکانپذیر است.

ماموریت دوم تسهیل گری فعالیت های کارآفرینان اجتماعی است. در این راستا یکی از مهم ترین برنامه هایی که برای دفتر کارآفرینی اجتماعی تعریف شده است ایجاد یک شبکه اجتماعی وسیع و قدرتمند از کارآفرینان اجتماعی بالفعل و بالقوه و ارتباط آنان با توانیابان جویای کار است. دفتر با آگاه سازی سازمان ها نسبت به بحث مسئولیت اجتماعی به فعالسازی ایشان در این حوزه و بهره گیری از این مسئولیت اجتماعی در راستای اشتغال، خود اشتغالی  یا کارآفرینی توانیابان می پردازد. این فعالیت موجب هم افزایی موسسات و افزایش ظرفیت خیرین کارآفرین خواهد شد.

  1. کاریابی توان یابان : دفتر کارآفرینی اجتماعی اولین اقدام عملیاتی خود را جهت نیل به هدف مجتمع رعد ( آموزش منجر به اشتغال) با برقراری رابطه میان کارفرمایان و توانیابان جویای کار انجام داده است. در این راستا بانک اطلاعاتی رزومه های توان یابان جویای کار تشکیل شده است. هر هفته تعدادی از افرادی که در بانک اطلاعاتی ثبت نام می نمایند مورد ارزیابی قرار می گیرند و تعدادی برای مصاحبه مشاغل متناسب شرایط جسمی و مهارتها و تحصیلات معرفی می شوند.

  2. خود اشتغالی توان یابان : از اهداف والایدفتر کارآفرینی اجتماعی، شناسایی توان یابان مستعد برای خود اشتغالی و حتی کارآفرینی و فراهم ساختن شرایط فعالیت برای ایشان است. در این راستا کارگاه معرق ستارخان با همکاری شهرداری تهران برای فعالیت 6 نفر از کارآموختگان هنرمند رعد راه اندازی گردیده است. در مرحله دوم کارگاه بسته بندی نان با همکاری شرکت پاسارگاد راه اندازی شد. راه اندازی کارگاه های دیگر صنایع دستی در برنامه این دفتر قرار دارد.

  3. فراهم سازی زمینه فروش محصولات توان یابان : جهت تسهیل فعالیت های تولیدی توان یابان این دفتر اقدام به معرفی محصولات ایشان به سازمان های مرتبط می نماید. واحد مشاغل خانگی با مشورت اساتید مرتبط سبد مشخصی از محصولات را طراحی نموده و توان یابان را به سوی تولید محصولات متناسب با سلیقه بازار هدایت می کند. محصولات توان یابان در صورت تطابق با استانداردهای مدنظر ناظرین کیفی شناسنامه دار می شوند.

  4. پشتیبانی از توانیابان مشغول به کار : با توجه تجربیات پیشین در حوزه اشتغال توان یابان، به نظر می رسد پس از آغاز فعالیت نیز نیاز به رصد و پشتیبانی ایشان وجود دارد. در موارد متعددی ترک محل کار به دلایل مختلف دیده شده است. دفتر کارآفرینی اجتماعی گروهی را جهت پشتیبانی فرد به فرد توانیابان مشغول به کار گرد هم آورده، آموزش هایی در حوزه روش پشتیبانی و همراهی با توانیابان ارائه نموده و در نهایت امیدوار است در یک فرایند بلند مدت زمینه اشتغال پایدار را برای توان یابان فراهم آورد.

  5. آموزش مهارتهای شغلی : یکی از عوامل مهم موفقیت توانیابان در جهت استخدام، خود اشتغالی و یا کارآفرینی و البته دوام این فعالیت ها، دریافت آموزش های مرتبط با اشتغال است. برگزاری کارگاه های خلاقیت و بازاریابی و ...، سمینارهای انگیزشی و کلاس های آموزشی برای شرکت در مصاحبه و ارائه رزومه و ... می تواند گام مهمی در راستای توفیق توانیابان باشد. در حال حاضر واحد آموزش رعد تامین کننده این نوع نیازهای دفتر کارآفرینی اجتماعی است و تا به حال دو سمینار و یک نمایشگاه شغل با موفقیت در مجتمع رعد برگزار شده است.

 

 

logo2
شماره انداز اشتغال
32