صفحه اصلیتبریک بمناسبت روز کارآفرین

تبریک بمناسبت روز کارآفرین

AWT IMAGE

بهترین راه پیش بینی آینده خلق آن است و کارآفرینان انسانهایی هستند که سعی میکنند به معنای واقعی به این کلام تحقق ببخشند. کارآفرینان در هر سطحی که به فعالیت مشغول باشند دارای ویژگیهایی هستند که باعث تمایز آنها از دیگران می شود. شاید بتوان گفت که یکی از مشخصه های بارز کارآفرینان حقیقی، احساس مسئولیتی است که آنها در قبال جامعه و دیگر همنوعان خود احساس می کنند.
موجب امتنان است که دفتر کارآفرینی اجتماعی مجتمع آموزشی نیکوکاری رعد با وجود اندک زمانی که از آغاز فعالیتش میگذرد افتخار همکاری با تعداد زیادی از چنین کارآفرینانی را داشته است. فرصت همکاری با این افراد و بهره بردن از اندیشه و انرژی شان باعث امتنان و خوشوقتی ماست.
روز کارآفرین را به این عزیزان و تمامی کارآفرینانی که در راستای پیشرفت و بهبود این سرزمین گام بر می دارند تبریک می گوییم و امیدواریم که هر روز بیش از پیش بتوانیم از وجود چنین دوستانی بهره مند شویم.

 
logo2
شماره انداز اشتغال
32