اخباراطلاعیه سازمان سنجش آموزش کشور درباره تمدید مهلت ثبت‌نام شرکت در آزمون استخدام وزارت آموزش و پرورش در سومین آزمون متمرکز دستگاه‌های اجرای

پیرو اطلاعیه مورخ 95/7/14 و انتشار دفترچه راهنمای ثبت‌نام آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش در سومین آزمون متمرکز دستگاههای اجرایی کشور بدین وسیله به اطلاع کلیه متقاضیان می‌رساند با توجه به اعلام وزارت آموزش و پرورش اصلاحات ذیل در دفترچه راهنمای مذکور صورت گرفته است. لذا داوطلبانی که متقاضی ثبت‌نام در این آزمون هستند با توجه به موارد ذیل می‌توانند حداکثر تا روز یکشنبه مورخ 95/7/25 نسبت‌ به ثبت‌نام اقدام نمایند. هم‌چنین داوطلبانی که قبلاً ثبت‌نام نموده‌اند با در نظر گرفتن توضیحات ذیل در صورت علاقه‌مندی می‌توانند تا تاریخ فوق با مراجعه به قسمت ویرایش نسبت به ویرایش اطلاعات خود اقدام نمایند.

1- اصلاحات مربوط به خوشه شغلی تربیت بدنی (کد 2605) :
- مقطع تحصیلی برای کد شغل محلهای 15149تا 15259 مربوط به رشته تحصیلی تربیت بدنی و علوم ورزشی – کلیه گرایشها (با کد 30280) فقط لیسانس و فوق‌لیسانس صحیح می‌باشد. به عبارت دیگر مقطع فوق دیپلم برای این کدشغل محلها حذف می‌گردد.
2- اصلاحات مربوط به خوشه شغلی معارف اسلامی (کد2507) :
- رشته تحصیلی علوم قرآن و حدیث (کد 32201) با مقطع تحصیلی لیسانس و فوق لیسانس به عنوان رشته تحصیلی مجاز برای کدشغل محلهای 17237 تا 17445 اضافه می‌گردد.
3- اصلاحات مربوط به خوشه شغلی مشاوره (کد2606) :
- رشته تحصیلی مشاوره – کلیه گرایشها (کد 32417) با مقطع تحصیلی لیسانس و فوق لیسانس به عنوان رشته تحصیلی مجاز برای کدشغل محلهای 17226 تا 17236 اضافه می‌گردد.
4- اصلاحیات مربوط به خوشه شغلی هنرآموز ساخت و تولید (کد2592):
- برای کدشغل محلهای 17661 تا 17674 رشته‌های تحصیلی مجاز اعلام شده در دفترچه راهنمای ثبت‌نام حذف، و رشته‌های تحصیلی مهندسی مکانیک (کد31337) با مقطع تحصیلی لیسانس و فوق لیسانس، مهندسی تکنولوژی ساخت و تولید (کد31197) با مقطع تحصیلی لیسانس و فوق لیسانس و مهندسی ماشین ابزار (کد 32418) با مقطع تحصیلی لیسانس و فوق لیسانس به عنوان رشته های تحصیلی مجاز جایگزین می‌گردند.
5- اصلاحیات مربوط به خوشه شغلی الکتروتکنیک (کد2528):
- رشته‌های تحصیلی مهندسی برق گرایش مخابرات (کد 31168) و مهندسی برق گرایش الکترونیک (کد 31712) از رشته‌های تحصیلی مجاز برایکدشغل محلهای 14491 تا 14581 حذف می‌گردد.
6- اصلاحیات مربوط به خوشه شغلی آموزگاری (کد2517):
- در کد شغل محل های 14847 و 14848 و 14987 و 14991 و 14606 و 14607و 14615 و 14987 و 14780 ، جنسیت پذیرش به جنس زن اصلاح می‌گردد.
- در کد شغل محل های 14641 و 14644 و 14975، جنسیت پذیرش به جنس مرد اصلاح می گردد.
- در کد شغل محل 14743 ، تعداد پذیرش جنس زن به 6 نفر اصلاح می گردد.
- در کد شغل محل 14924 ، تعداد پذیرش جنس زن به 1 نفر اصلاح می گردد.
- کد شغل محل 14788 از فهرست پذیرش در دفترچه راهنما حذف می‌گردد.
7- اصلاحیات مربوط به خوشه شغلی آموزگار استثنائی (کد2608):
- در کد شغل محل 15060، جنسیت پذیرش به زن و مرد اصلاح می گردد.
8- اصلاحیات مربوط به خوشه شغلی کامپیوتر (کد2520):
- در کد شغل محل 16930، جنسیت پذیرش به زن و مرد اصلاح می گردد.
- در کد شغل محل 16945، جنسیت پذیرش به زن اصلاح می گردد.
9- اصلاحات مربوط به دامنه پذیرش کدشغل محل ها :
کدشغل محل
شغل
خوشه شغلی
محل خدمت
14613
آموزگارابتدایی
آموزگارابتدایی
آذربایجان غربی - میاندوآب
دامنه پذیرش : میاندوآب
16424
دبیرعربی
عربی
کرمان - شهربابک
دامنه پذیرش: شهربابک، دهج
- دامنه پذیرش کلیه کدشغل محل های شهرستان رفسنجان به شهرستانهای رفسنجان، انار، نوق، کشکوئیه، فردوس اصلاح می گردد.
10- کلمه دانشگاه از ردیف 3 و 8 بند 25 تقاضانامه ثبت نام (شرایط بومی بودن داوطلب) حذف می گردد.
11- با توجه به بند 7 شرایط و ضوابط دوره یکساله مهارت آموزی(مندرج در صفحه 12 دفترچه راهنمای ثبت نام)،داوطلبان ملزم هستند رشته شغلی مورد نظر خود را با توجه به محل اموزش تعیین شده در پرتال معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه فرهنگیان به آدرس : http://cfu.ac.ir/moavenatamozeshi  تعیین نمایند.
logo2
شماره انداز اشتغال
32