اخبارکارآفرینی حتی با وجود معلولیت

کار آفرین معلول جهرمی بیش از ۱۵۰۰ خیاط پرورش و تربیت کرده است.
به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از شیراز؛ پارچه ها برای اینکه روزی به تن مشتریانش بنشیند،باید اول با قیچی برش داده شود تا به بهترین شکل،الگویی برای دوخت لباس شوند.
اگر برشکار، ماهر باشد می تواند کمترین دوریز پارچه را برای یک الگوی لباس طراحی کند که
این نکته در زندگی همه افراد جامعه صدق می کند درست مثل مربی معلول آموزشگاه خیاطی در جهرم که به هنرجویانش به خوبی این موضوع را آموزش داده است.
صدیقه پایدار جهرمی متولد۱۳۳۸ است که به گفته او درسال دوم دبیرستان به دلیل معلویتی که بر اثر فلج اطفال در یک سال و نیمی دچار شد نتوانست به فرهنگ سرای تربیت معلم ورود کند؛ اما یک سال بعد با تشویق پدر خیاطی را انتخاب کرد و اکنون یکی از کار آفرینان موفق در حوزه خیاطی در جهرم است.
این فرد موفق تا کنون بیش از ۱۵۰۰خیاط به جامعه تحویل داده است.
وی می گوید: از سال ۷۰ آموزشکاه خیاطی باز کرده و تا کنون ۱۵۰۰شاگرد پرورش داده که بیش از ۶۰درصد از آنها جذب بازار کار شده اند.
این خیاط کار آفرین که توانسته بین پارچه و سوزن چرخ خیاطی اش رابطه خوبی برقرار کند،حالا الگویی برای دیگران شده است.
یکی از هنرجویان این آموزشگاه می گوید: واقعا پشتکار خانم پایدار و اخلاق و توکل و روحیه وی باعث شد تصمیم بگیرد کلاس خیاطی را زیر نظر او تا پایان کسب مهارت ادامه دهد.
آن چیزی که در این کارگاه خیاطی می توان به آن اشاره کرد این است که برای رسیدن به هدف مطلوب باید طراح خوب ایده هایت باشی و کمبودها را مثل اضافه های پارچه ها از الگوهای خیاطی حذف کرد.

AWT IMAGE

AWT IMAGE

منبع: باشگاه خبرنگاران

logo2
شماره انداز اشتغال
32