اخبارمعلول زنجانی برترین تولید کننده ی ماهی های سرد آبی

جلال محمدی معلول موفق زنجانی جز برترین پرورش ماهی های استان است.
 وقتی که معلولیت از ناحیه دو پا هم مانع موفقیت کسی نمی شود و جلال محمدی معلول زنجانی در محیط کوچک روستایی ایده های خود را عملی می کند.

اوی می گوید:وضعیت جسمانی ام طوری بود که نمی توانستم کارهایی را که انجامش برای دیگران آسان است را انجام دهم.

همین کمبود ها باعث شد دست به اجرای طرحی بزند و قله های موفقیت را یکی پس از دیگری فتح کند.

جلال محمدی از موفقیت هایش برایمان اینگونه گفت:جشنواره ی کار آفرینان برتر کشوری توانستم رتبه ی اول را کسب کنم و در سال 85 نیز موفق به راه اندازی مرکز تکثیر شدم.

اوتوانسته با وجود قهر طبیعت ت از اب گل الود ماهی بگیرد و سیل و خسارت هایش را رام اراده ی خود کند.

علی پسر آقای محمدی می گوید:سال گذشته سیلی که آمد باعث شد که استخر ها پر از گل و لای شوذد اما پدرم از نو شروع کرد .

آقای محمدی در این خصوص می گویدکبر اثر همین سیل دچار زیان 100 درصدی شدیم و به طوری که دو میلیارد ریال خسارت دیدیم اما برای رهایی از مشکلات اقتصادی راه جدیدی به ذهنم رسید.

در ایامبی که خسارت دیده بود خوراک ماهیان را خود تهیه می کرد که باعث 60 درصد صرفه جویی در هزینه ها می شد.

موفقیت سزاوار کسانی است تلاش می کنند تا حرفشها شون رو به عمل برسا نند.

منبع: باشگاه خبرنگاران

logo2
شماره انداز اشتغال
32